Iron Kia > 1 ultramart.biz


Iron > Kia

Kia Kia-6210 > Iron
Kia Kia-6210

1800;
Iron Kia Kia-6210
antiscale
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
water tank (ml): 250.00
steam volume (g/min): 0.00
power (W): 1800
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6219 > Iron
Kia KIA-6219

ceramics; 2200;
Iron Kia KIA-6219
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
water tank (ml): 300.00
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: ceramics
power (W): 2200
manufacturer: Kia
equipment: beaker
more information
Kia KIA-6214 > Iron
Kia KIA-6214

stainless steel; 1400;
Iron Kia KIA-6214
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
ball mounted to the chassis
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 1400
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6218 > Iron
Kia KIA-6218

ceramics; 2200;
Iron Kia KIA-6218
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
water tank (ml): 300.00
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: ceramics
power (W): 2200
manufacturer: Kia
equipment: beaker
more information
Kia Kia-6209 > Iron
Kia Kia-6209

1800;
Iron Kia Kia-6209
antiscale
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
water tank (ml): 180.00
steam volume (g/min): 0.00
power (W): 1800
manufacturer: Kia
more information
Kia Kia-6213 > Iron
Kia Kia-6213

stainless steel; 1400;
Iron Kia Kia-6213
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
ball mounted to the chassis
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 1400
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6212 > Iron
Kia KIA-6212

stainless steel; 1600;
Iron Kia KIA-6212
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
ball mounted to the chassis
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 1600
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6203 > Iron
Kia KIA-6203

stainless steel; 2000;
Iron Kia KIA-6203
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
groove for buttons
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 2000
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6204 > Iron
Kia KIA-6204

1200;
Iron Kia KIA-6204
ball mounted to the chassis
groove for buttons
power (W): 1200
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6206 > Iron
Kia KIA-6206

2000;
Iron Kia KIA-6206
antiscale
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
steam volume (g/min): 0.00
power (W): 2000
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6217 > Iron
Kia KIA-6217

ceramics; 2200;
Iron Kia KIA-6217
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
water tank (ml): 260.00
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: ceramics
power (W): 2200
manufacturer: Kia
equipment: beaker
more information
Kia KIA-6202 > Iron
Kia KIA-6202

stainless steel; 2000;
Iron Kia KIA-6202
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 2000
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6216 > Iron
Kia KIA-6216

ceramics; 2200;
Iron Kia KIA-6216
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
water tank (ml): 350.00
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: ceramics
power (W): 2200
manufacturer: Kia
equipment: beaker
more information
Kia KIA-6200 > Iron
Kia KIA-6200

stainless steel; 2000;
Iron Kia KIA-6200
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
groove for buttons
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 2000
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6211 > Iron
Kia KIA-6211

stainless steel; 1400;
Iron Kia KIA-6211
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
ball mounted to the chassis
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 1400
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6207 > Iron
Kia KIA-6207

stainless steel; 2000;
Iron Kia KIA-6207
antiscale
automatic shutdown
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
groove for buttons
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 2000
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6201 > Iron
Kia KIA-6201

stainless steel; 2000;
Iron Kia KIA-6201
antiscale
the ability to adjust
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
ball mounted to the chassis
self-cleaning system
groove for buttons
steam volume (g/min): 0.00
material soleplate: stainless steel
power (W): 2000
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6205 > Iron
Kia KIA-6205

2000;
Iron Kia KIA-6205
antiscale
steam boost
spray function
continuous steam
vertical steam
anti drip system
groove for buttons
steam volume (g/min): 0.00
power (W): 2000
manufacturer: Kia
more information
Kia KIA-6215 > Iron
Kia KIA-6215

stainless steel; 1200;
Iron Kia KIA-6215
spray function
ball mounted to the chassis
material soleplate: stainless steel
power (W): 1200
manufacturer: Kia
more information

Iron > Kia


search engine for online stores goods